Udgivet af Stiftelsen Martinus Kosmologi

Det är många människor som drabbas av sömnproblem, utmattningssyndrom och annan onaturlig trötthet. Vad beror dessa problem på? Vad är egentligen den verkliga orsaken till trötthet? Hur kan man vända den stora tröttheten till livskraft? Och vad är egentligen livskraft? Föredraget belyser bland annat andliga förklaringar till trötthetens djupaste orsaker, vad som sker när vi sover och vad livskraft är. Inspelat den 13 oktober 2018, stiftelsen Martinus kosmologi, Stockholm.

Pin It on Pinterest

Share This