Udgivet af Martinus Center Varnhem

Vägen till världsstaten kommer att gå genom en reformering av det globala rättssystemet och ge alla människor samma förutsättningar och möjligheter. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna från 1948 saknar ett par avgörande paragrafer. Istället för dagens “makt är rätt” kommer en ny princip att gälla: ”rätt är makt” – vilket innebär en helt ny kosmisk rättsgrund. Inspelat den 13 juli 2017, Martinus Center Varnhem.

Pin It on Pinterest

Share This