Vi har alle samme værdi – Ole Therkelsen
Foredrag tirsdag den 08.07.2014 i Martinus Center, Klint.
Sommersæsonens uge 2 i Klint havde temaet:

Solopgang for menneskeheden (5-12 juli 2014) :
Vi lever i en turbulent tid. Forandringens vinde blæser på alle
livets områder. Kosmisk set vågner menneskeheden op fra et
instinktivt og ubevidst liv. Det fører os først ind i materialisme
og vældige eksperimenter — politisk, økonomisk, i relationer og
med vores helbred. Erfaringerne beriger os, og der fødes en kultur
præget af medfølelse, videnskab og visdom.

Se det aktuelle kursusprogram for Martinus Center Klint på adressen www.mcklint.dk

Symbolerne nr. 6-11, der blev vist under foredraget, kan ses på Martinus Instituts hjemmeside www.martinus.dk, hvor der er et resume af forklaringen til hvert symbol.
Du kan også læse og søge i værket på martinus.dk

RESUME af forklaring til symbol nr. 6:
DER LEVENDE VÆSEN 1
Det levende væsen udgør et evigt treenigt princip: et “jeg” — skaberen, en “skabeevne” og “det skabte”. De tre elementer i dette princip har fået betegnelsen X1, X2 og X3. I sin kerneanalyse er væsenet et evigt udødeligt “noget som er”. Denne kernenalyse er dog totalt utilgængelig for direkte fysisk sansning. Det, der direkte kan sanses af væsenet, er alene det, som er skabt. Og det skabte er forgængeligt. Det levende i væsenet, er urokkeligt jeget og dets evige eller kosmiske livsstruktur. “Det døde” eller forgængelige er dets fysiske krop og øvrige strukturer, som alene udgør skabte realiteter.
Centrale detaljer i symbolet:
Det øverste hvide felt symboliserer det levende væsens jeg eller X1
Det midterste felt symboliserer jegets skabeevne eller X2
Det nederste felt symboliserer det skabte eller X3
Den violette farve udtrykker livets højeste energi, moderenergien. I denne energi er alle livets hovedfunktioner rodfæstet.
De runde farvede felter symboliserer jegets grundtalentkerner eller “spiralcentre”.
De seks farvede felter symboliserer de skabte legemer:
rød – instinktlegemet
orange – tyngdelegemet
gul – følelseslegemet
grøn – intelligenslegemet
blå – intuitionslegemet
indigo – hukommelseslegemet
Disse legemer udgør væsenets bevidsthed, igennem hvilke dets skabelse og oplevelse af livet finder sted. Da livsoplevelsen er en evig forandrings- eller skabelsesproces, forandres disse grundenergilegemer i takt med væsenets længsel og vilje. Herigennem opretholdes en stadig udvikling gennem seks tilværelsesplaner.
Den orangefarvede cirkel symboliserer væsenets fysiske krop. Strålerne og korset udtrykker dets evige åndelige struktur.
Læs Martinus’ symbolforklaring i “Det Evige Verdensbillede bog 1”.

RESUME AF SYMBOL nr. 7 – LIVSENHEDSPRINCIPPET
Resume af forklaring til symbol 7 — Livsenhedsprincippet
Verdensaltet er en uendelig enhed, som udgør et altomfattende væsen, nemlig Guddommen. Guddommen består af alle eksisterende levende væsener. Disse er organiserede som liv inden i liv. Det vil sige, at hvert væsen både er et makrovæsen, som giver livsrum til mikrovæsener, og et mikrovæsen, som får livsrum af et større makrovæsen. På denne måde er alle levende væsener urokkeligt livsbetingende for hinanden.
Centrale detaljer i symbolet:
Trekanten og det hvide felt i midten symboliserer jeget og dets overbevidsthed. Feltet udenom symboliserer dets fysiske organisme og dets bevidsthed.
Gentagelsen af symbolet i mange mindre formater viser, at de levende væseners organismer er indbyggede i levende væseners organismer.
Vores fysiske organisme udgør livsrum for vores organer, som igen udgør livsrum for cellerne, som udgør livsrum for endnu mindre mikrovæse­ner og således videre nedad i det uendelige.
På samme måde udgør vores fysiske krop et mikrovæsen i jordklodens organisme, som er mikroorganisme i solsystemets organisme, som igen er mikroorganisme i mælkevejssystemet og således videre opad i det uendelige.
Læs Martinus’ egen symbolforklaring i Det Evige Verdensbillede, bog 1, Logik og småbog 5 “Den ideelle føde”.

Ole’s to bøger
1. “Martinus, Darwin og intelligent design. En ny evolutionsteori”
2. “Martinus og den ny verdensmoral”
www.oletherkelsen.info,
www.martinusshop.dk, www.varldsbild.com

Lyt til 200 foredrag på 6 forskellige sprog dansk, svensk, engelsk, esperanto, tysk og fransk på www.oletherkelsen.dk
Fri download. Velkommen

Pin It on Pinterest

Share This