Spørgetime med Ole Therkelsen, torsdag den 03.07.2014 i Martinus Center, Klint, Klintvej 69, DK-4500 Nykøbing Sjælland, Denmark.
Hvad er et spøgelse? — Hvor mange år er man på det åndelige plan mellem to inkarnationer? — Søvn og drømme? — Vegetar eller Vegan? — Karma?
Ole Therkelsen besvarer spørgsmål bl.a. om “rejsen gennem dødsriget” ud fra Martinus Åndsvidenskab.

MARTINUS ÅNDSVIDENSKAB
Videnskaben har vist, at alle forandringer i den fysiske materie er lovbundne. Forfatteren Martinus (1890-1981) påviser, at der også findes love for tænkningen. Viden om disse psykiske naturlove vil gøre det muligt for de jordiske mennesker at få herredømme over deres mentalitet og efterhånden skabe et kærlighedens verdensrige på jorden.

Martinus Center
Martinus Center, Klintvej 69, Klint, 4500 Nykøbing Sj. er et undervisningscenter, hvor der afholdes kurser og foredrag over Martinus Kosmologi. Om sommeren er der ugentlige kurser, og der undervises sideløbende på engelsk, tysk og esperanto. I foråret og efteråret er der kortere eller længere kurser, hvor man dybtgående kan studere Martinus’ bøger.

Martinus Åndsvidenskabelige Institut
På Martinus Institut i København er der i vinterhalvåret studiekredse og foredrag. Instituttet står for undervisningen både i København og i Klint og står for udgivelsen af litteraturen. Der står ingen sekt eller forening bag Martinus Kosmologi. Enhver interesseret kan frit deltage i kurser og alle øvrige aktiviteter.

Den danske forfatter Martinus er skaberen af værket Det Tredje Testamente, hvor hovedværket består af Livets Bog i syv bind på ialt knap 3.000 sider. Med til hovedværket hører også de 100 symboler der er forklaret i de seks symbolbøger “Det Evige Verdensbillede, bog 1-6” på godt 1.000 sider

Litteraturfortegnelse

Martinus’ samlede værk Det Tredje Testamente består af:

Livets Bog 1-7
Det Evige Verdensbillede 1-6
Logik
Bisættelse
Den Intellektualiserede Kristendom
Artikelsamling 1
Samarbejdsstrukturen

Bogserien:
1 Menneskehedens skæbne
2 Påske
3 Hvad er sandhed?
4 Omkring min missions fødsel
5 Den ideelle føde
6 Blade af Guds billedbog — Pinseglans over livet
7 Den længst levende afgud
8 Menneskeheden og verdensbilledet
9 Mellem to verdensepoker
10 Kosmisk bevidsthed — Mental suverænitet
11 Bønnens mysterium
12 Vejen til indvielse — Omkring mine kosmiske analyser — Gavekultur
13 Juleevangeliet
14 Bevidsthedens skabelse — Tanker omkring påske — Julelysene
15 Ud af mørket — Et glimt fra verdensgenløsningen — Getsemane Have
16 Reinkarnationsprincippet — Universets mælkeveje — Unaturlig træthed — Gennem verdensaltets tomrum
17 Verdensreligion og verdenspolitik — Jordmenneskets skæbneårsag — Pilatus, Kristus og Barrabas — Hvorfor skal man tilgive sin næste?
18 Livets skæbnespil — Den store fødsel — Primitiv og intellektuel gudsdyrkelse — Dyrets billede og Guds billede
19 Kosmiske glimt — Lavintellektualitet og højintellektualitet — Det femte bud
20 Meditation — På kærlighedens alter — Menneskeheden ét med Gud
21 Hinsides dødsfrygten — Det psykiske tempel — Dømmer ikke — Vejen, sandheden og livet
22 Livets vej — Mentale fængsler — Den sekundære og den primære opstandelse
23 De levende væseners udødelighed — Åndsvidenskabens nødvendighed — Primitivitet og overtro
24 Kulturens skabelse
25 Vejen til paradis
26 Djævlebevidsthed og kristusbevidsthed — Udødelighed — Guds skabelse af mennesket — Verdenssituationen og Guds billede
27 Verdensfredens skabelse — Jeget og evigheden
28 To slags kærlighed

Læs og søg i værket på adressen www.martinus.dk
www.shop.martinus.dk

200 foredrag af Ole Therkelsen kan høres på www.oletherkelsen.dk
pg på bloggen www.oletherkelsen.info

Ole’s bøger “Martinus, Darwin og intelligent design” og
“Martinus og den ny verdensmoral” er på forlaget Scientia Intuitva
udgivet på 8 forskellige sprog: dansk og svensk, tysk og engelsk, spansk og fransk, kroatisk og russisk.

Ole’s bøger kan købes på
www.martinusshop.dk
www.varldsbild.com
www.amazon.com

Pin It on Pinterest

Share This