Vi gör tillsammans en resa i bildens och ordets form igenom den livsenhet som vårt solsystem utgör. Som alla utvecklade livsenheter eller organismer på det fysiska planet har också solsystemet enligt Martinus två slags centra: ett sexuellt och ett intellektuellt. Vilka dessa centra eller krafter är ska vi undersöka i detta föredrag, där vi också kommer att sätta fokus på nya spännande forskningsresultat och hypoteser som är på väg att revolutionera den traditionella bilden av solsystemet inom naturvetenskapen, och som i förlängningen också kan bli en bro till den andliga vetenskapens analys av denna makrokosmiska livsenhet och förståelsen av hela kosmos som levande. Olav Johansson, Fjällgatan 23 B, Stockholm 11 mars 2012. Till del 2: http://youtu.be/5LHaAJGwT5I

Pin It on Pinterest

Share This