Vi har alla både en maskulin och en feminin pol i vårt medvetande. Dessa två sexuella poler utgör den innersta kärnan av allt liv, allt skapande och alla erfarenheter. Vi kommer att titta på den maskulina och den feminina polens natur, deras gradvisa förändring över tiden och effekten av denna förändring på äktenskap, relationer, sexualitet, andlighet, moral och all form av kreativitet. Inspelat på fjällgatan 23 B, 5 april 2014.

Pin It on Pinterest

Share This