Vår gemensamma utvecklingsresa innebär en radikal omstrukturering av våra anlag för att känna sympati och kärlek till vår nästa. Denna förvandlingsprocess har Martinus beskrivit med hjälp av ett antal kategorier som är baserade på människors olika sexuella tillstånd och förhållande till äktenskapligt samliv. Här får vi många ledtrådar till att kunna förstå hur och varför människor kan hamna långt utanför vad som anses vara ett normalt tillstånd. Men vi får också en bild av vad som kännetecknar den färdigskapade människan. Inspelat den 1 juli 2015, Martinus Center Varnhem

Pin It on Pinterest

Share This