Udgivet af Martinus Center Varnhem

Den andliga vetenskapens natur och uppgift är att visa att tillvaron vilar på en rad eviga principer och att vi som levande väsen nu är på väg in i den sista epokens suveräna tillstånd i det här spiralkretsloppet. Vårt odödliga jag, vår skaparförmåga och en rad fysiska inkarnationer är nödvändiga för att uppnå det slutgiltiga tillstånd som är ljus, glädje och kärlek. Inspelat den 13 juli 2018, Martinus Center Varnhem.

Pin It on Pinterest

Share This