Kreditliste

Tak til alle der har medvirket ved udarbejdelsen af introduktionen: Speciel tak til:Martinus Institut, Mariendalsvej 96, 2000 Frederiksberg. Symboler:Martinus (Thomsen) 1890-1981.Gengivet med tilladelse fra Martinus Ideal Fonden.Martinus Institut,...

Litteraturliste

“Livets Bog I”, Martinus Institut Borgens Forlag Kbh. 1981″Livets Bog II”, Martinus Institut Borgens Forlag Kbh. 1982″Livets Bog III”, Martinus Institut Borgens Forlag Kbh. 1982″Livets Bog IV”, Martinus Institut Borgens...

Noter

Livets Bog (Det Tredie Testamente)DEV = Det Evige Verdensbillede DNT = Det Ny TestamenteDGT = Det Gamle TestamenteKosmos (Tidsskrift) 1     Livets Bog I stk. 102     Martinus på talerstolen (1956)3     DEV I Symbol 4, p. 22-23       Symbol 38, 14     DEV II Symbol...

Den samfundsmæssige udvikling

 1

Sexualitet

1 Ifølge Martinus´ verdensbillede har alle levende væsener i sig både en seksuel maskulin pol og en seksuel feminin pol. De væsener der benævnes som seksuelt énpolede er dyrevæsener, og udviklingens gang går fra denne primitive énpolethed over kulturmenneskenes stadie...

Livet efter døden

1 I sit verdensbillede beskæftiger Martinus sig også med livet efter døden, og det lå ham meget på sinde at rette tidligere tiders misforståelser angående menneskets skæbne efter den såkaldte død. Martinus ønsker med udgangspunkt i sin kosmiske bevidsthed at vise, at...

Pin It on Pinterest