Share:
Notifications
Clear all

Takk for sist, og siste nyheter. Fra convel.  

Side 2 / 4

convel2
Indlæg: 206
(@convel2)
Medlem
Meldt ind: 12 år siden

Hei, her er jeg igjen, med litt nyheter. Gamle sådanne.

Jeg mener, at teksten er selvforklarende.

Så, ha god lesning.

Tekst følger nedenfor.

Om min filosoferte plikt.

Som vi kjenner fra tidligere dokumenter, var denne plikten jeg hadde, til å dele med omverdenen, informasjon. Som ble gjort, deling av informasjon. Denne filosoferte plikt, av meg, var den gang grunnen til å skrive. Det er nå i senere tid, og jeg kan lette litt på sløret omkring denne plikten.
Det har seg, nå en gang slik, at jeg spurte min mor om dette, i min ungdom: Om man har plikt til å dele med verden informasjon, som man tror den skal ha. Svaret jeg fikk, var: Nei, du har ikke denne plikt.
Senere er dette, at jeg med min oppdragelse, likevel tenkte og filosoferte meg frem til denne plikten.

Markus Gyltnes, 2019.

Tekst slutt.

Vennlig hilsen "convel".

Svar
convel2
Indlæg: 206
(@convel2)
Medlem
Meldt ind: 12 år siden

Hei, og takk for sist.

Jeg skulle i dette innlegget, samle litt bakenforliggende "tråder" til, eller med henblikk på, "saken" og "sakspapirene" til "mine, den siste tids, skriverier"-skriveprosjektet.

--- Tekst følger nedenfor. ---

Amnesty og miljøvern.

Jeg forbinder Amnesty International, sammen med miljøvern. Jeg er mot nedhogging, av regnskogen. Jeg er for forsiktighet med og reduksjon av, utslipp av KFK-gasser, med hensyn til ozonlaget. Jeg er også for reduksjon av, utslipp av karbondioksid i atmosfæren. Og med dette, siste sagte, skulle alle store, viktige ting i forhold til "saken" sammen med meg, ligge på bordet, i dag.

Markus Gyltnes, 2019.

--- Tekst slutt. ---

God lesing.

Vennlig hilsen "convel".

Svar
convel2
Indlæg: 206
(@convel2)
Medlem
Meldt ind: 12 år siden

Hei, igjen.

Jeg nevner, eller bruker ordet "tråder", i forrige innlegg. Jeg skal her forklare hva jeg mener, når jeg her har brukt dette ordet. Det er snakk om tråder til fortiden, blant annet. Og den gjeldende tid, da skriveriene ble skrevet. Med trådene, mener jeg det som ledet fram og omkranset, denne plikten som er bakenforliggende "saksarbeidet". Disse store viktigste elementene, som jeg har nevnt. De kom inn gjennom min barndom, og oppvekst, og også noe av det i voksen alder. Dessuten var noe av dette, som jeg har nevnt som stort og viktig, i luften, i verden stor som den er, da skriveriene ble skrevet.

Vennlig hilsen convel.

Svar
convel2
Indlæg: 206
(@convel2)
Medlem
Meldt ind: 12 år siden

Hei,

jeg tok frem en tekst til. Den ovenstående artikkelen/teksten på dette emnet, sammen med denne, er nesten av de eneste jeg leser, når jeg har artikkel-bunken med artiklene/tekstene, fremme for lesing, som jeg bare en sjelden gang iblant har.

Jeg har som med artikkelen over, gjort en avskrift av denne, for de letende og interesserte. Om ikke annet, har teksten passert forfatters hode, på ny en gang, da forfatter skrev den inn på pc'en, fra papiret sitt.

God lesing.

Tekst følger nedenfor.

Tilleggs "artikkel"/tekst til artikkelen/teksten ""Jeg"-opplevelsen, om" (artikkelen/teksten ""Jeg"-opplevelsen, om" som inneholder den andre artikkelen/teksten som heter ""Jeg"-opplevelsen, om") - bevisførsel for det jeg (forfatteren av artikkelen/teksten) mener som det mest sentrale utsagnet i artikkelen/teksten.

Dette er en egen "artikkel" (artikkel i anførselstegn da dette ikke er en så lang tekst) eller tekst, som er uavhengig av artikkelen/teksten ""Jeg"-opplevelsen, om", eller (som er) selvstendig (en selvstendig tekst).

Markus Gyltnes, forfatter av "artikkelen"/teksten, 2010, avskrift 2019.

Utelukkende bevis (logisk, teoretisk) på at "jeg ikke er noe av hva jeg opplever" eller det logisk identiske utsagnet "jeg er ingenting av hva jeg opplever".

Jeg skal her forsøke å gjennomføre et utelukkende eller negerende, logisk, eller teoretisk, bevis på utsagnet "jeg er ingenting av hva jeg opplever". Dette er et forsøk på et bevis som forsøker å utelukke muligheten for at utsagnet ikke kan være sant, det vil si utelukke alle andre muligheter enn det at utsagnet er sant (utelukke det at "jeg er noe av hva jeg opplever" framfor det at "jeg ikke er noe av hva jeg opplever", som sant).

Bevis: Dersom "jeg hadde vært noe av hva jeg opplevde" ville "jeg ha opplevd meg selv som noe objektivt hvilket tilsier eller er det samme som "noe ytre"". Dette er umulig ettersom noe "ytre" er absurd (eller i "rollen" som) "opplevelse av meg selv" da "noe ytre" er "utenpå", på "utsiden", hvilket vil si eller tilsier adskilt fra "meg".

Tekst slutt.

Vennlig Hilsen convel.

Svar
convel2
Indlæg: 206
(@convel2)
Medlem
Meldt ind: 12 år siden

Takk for sist, igjen.

Jeg ser at det her på emnet er blitt, litt som i gamle-tiden. Den gamle monologen, som her på forumet nevntes en gang, av noen. Den gamle monologen, er visst tilbake, synes jeg å se. Det var noe jeg hadde på hjertet, å fortelle om, da jeg åpnet dette emnet. Emnet er litt over ett år gammelt, og jeg har hatt liggende en del ting, i tanke- og følelsesliv, som jeg nå synes skulle endelig være, lagt inn på dette emnet.

Emnet har en del lesere har jeg sett, det har vært pratet eller samtalt litt her også. Og jeg er som jeg før har nevnt, fornøyd, selv, med denne min gamle monolog.

"Denne min monolog", nevnes inne på et av de gamle emnene, på forumet, av et av de andre medlemmene på forumet.

Vennlig hilsen convel.

Svar
1 Svar
Admin
(@lasse)
Meldt ind: 17 år siden

Bruger
Indlæg: 7599

@convel2

Tak for indlægget. Sig til, hvis der er noget, som jeg kan gøre.

Svar
Side 2 / 4

Skriv et svar


 
Preview 0 Revisions Saved
Share:

Pin It on Pinterest

Share This