Share:
Notifications
Clear all

Det maskuline og feminine princip.  

Side 4 / 5

jc
Indlæg: 860
 jc
(@jc)
Medlem
Meldt ind: 13 år siden

Den Hellige Ånd.

Hej Erik,

Tak for din tilbage melding.

Jeg vil gerne kort fortælle lidt om min egen fortolkning af den hellige ånd, til alle som er med på den.
Men først vil jeg bemærke at jeg syntes at du skriver mange interessante ting.

Jeg er nok noget bred i mine udtalelser omkring det ene og det andet, min hjerne tænker meget i principper, kontraster og generelle termer.
Det er sjældent at jeg sætter en konkret form på noget af det jeg tænker, det hele er streger og kruseduller i mit hoved.

Men det er altid interessant når at nogen kommer med et mere konkret billede på nogen af de sandheder vi snakker om. Uanset om jeg er enig eller ej. Jeg syntes altid det er sjovt, når at enten Martinus eller en Åndsforsker, udtaler at sådan eller sådan ser en given åndelige foreteelse ud i en given lokalitet.

Så jeg ser på chakraer og lignende mere konkrete billeder på åndelige foreteelser med interesse.

Grunden til at jeg tolker faderen som jeget, er fordi alt hvad der overhovedet eksistere kommer ud af jeget og alt hvad der overhovdet eksistere vender tilbage til jeget, og at der i kernen af alting kun findes absolut helhed. Grunden til at jeg tolker sønnen som energi, er fordi at vi alle har et evighedslegeme der står udenfor alle former for forandring, altså en "ting" der står som en urokkelig konstant i forhold til alle de individulle træk og bevægelser de fysiske og psykiske legemer kan producere og erhverve sig fra det dybeste mørke til det højeste lys.

Det vil sige at hvis man så på alle de levende væseners "essens legemer" , altså det som ligger udenfor deres individuelle udviklingstrin, ville vi se et uendeligt lyshav af gyldne oplevelses centre, en fortættet stjernehimmel af "lysende kroppe" som i udseende og funktion ville være fuldstændigt identiske.

Mineraler, planter, dyr, mennesker har alle et fuldkommet udbalanceret evighedslegeme, som hver især er det sidste stop og den sidste visuelle erkedelse før det absolutte og eneste uadskillige og usynlige JEG.

Dette "jeg" kalder vi for Faderen, fordi at dette "jeg" oplever ud igennem samtlige af de uendelige legemer, dette "jegs" kontakt med evigheds legemet, skaber i deres forlængelse uendelige illusoriske personligheder, der hver især opfatter sig selv som et individuelt individ der finder sig direkte stillet over Guddommen eller Faderen og resten af altet, men disse uendelige personligheder har alle akkurat det samme "JEG" og via denne realitet kan de hver især erkende, dog indirekte, at være akkurat identisk med selveste Guddommen, Faderen og Verdenaltet.

De kan se at alt hvad der findes er en forlængelse af dem selv.

Hvilket vil sige at sønnens jeg er Faderen og Faderens legeme er sønnen, og af denne realitet udspringer der bevægelse der giver bevidsthed og liv til uendelige verdener og væsener, og fordi at denne bevægelse giver os tankekraft og grader af kosmisk bevidsthed, kalder vi den for Den Hellige Ånd.

Alle eksisterende bevægelser eksistere udelukkende for at bringe alle de levende væsener frem til mættelse i deres egen personlige opfattelse og forståelse af lys, lykke og velvære. Hvilket er det samme som at demonstrere hellhed i bevægelse. Hvilket jo er det samme som en perfekt illusion.

Men alt dette som jeg er indepå er jo i en vis forstand meget ukonkret i sin form. Men det er også meget simpelt.
Det er en tolkning af de tre grundprincipper vi er involveret i, i hvert eneste øjeblik af vores liv. Faderen ser ud af vores øjne og han føler igennem vores legeme, og overalt ser vi den hellige ånd arbejde utrætteligt på at forløse fyldte hjerter og opfylde sultne sind og maver.

Og søn er en enhver adskildt enhed, dyr, plante, bastard eller menneske.

Kærlig hilsen
Jacob

Svar
Pondus
Indlæg: 272
(@Pondus)
Medlem
Meldt ind: 14 år siden

Hej Jacob

Tak, for din forklaring, som jeg mener jeg har forstået, og i princippet ikke er uenig i.

Det er spændende, at se den forskel der er mellem, at se teoretisk og praktisk på principperne i de verdener vi fra vort udsigtspunkt har adgang til og forståelse/indsigt i.

Jeg må tilstå, at for at arbejde praktisk med disse verdener er det ofte nødvendigt at se de forskellige "legemer" og deres sammensætning, som for eksempel den fysiske krop og alle de verdener der er foldet ind i denne, den følelsesmæssige krop og de verdener der findes her, den mentale verden, sjælen og sjælens verden og de verdener der findes mellem sjælen og det store væsen vi er en del af i lighed med andre større væsner.

Alene det at forstå sjælen og dens legeme er en vigtig ting da meget af vor kommunikation med klienter foregår gennem sjælens bevidsthed og de verdener der ligger over denne.

Det er nok det, at skulle arbejde praktisk med de strukturer/væsner i de forskellige verdner der gør at jeg bruger den terminologi der er synlig/forståelig i de verdener.

Når nogen siger at de har mødt Gud eller Jesus er det ofte nødvendigt at se det de har set og kunne sætte ord på det og dermed også at kunne forstå hvad/hvem de rent faktisk har mødt og hvor det ser ud som det gør.

Når vi sætter ord på vore holdninger og viden er det ofte nødvendigt at tænke på at vi her i den fysiske verden har 3 dimensioner at forklare ud fra, men tager vi 4 eller 5 dimensioner og skal sætte ord og forklaringer på, har vi et stort problem, da mange ting skal opleves for at give mening og viden er nu engang blot ophobning af fakta hvorimod visdom er noget oplevelse, erfaring og viden.

Så det viden vi kan samle på jorden er for intet at regne, i forhold til den viden vi har til gode.

Kærlig hilsen Erik

Svar
Pondus
Indlæg: 272
(@Pondus)
Medlem
Meldt ind: 14 år siden

Hej Jacob, lige et ps.

Det er blandt andet derfor Martinus, så genialt har skabt og brugt sine plancher.
Når Martinus sagde "at alt er såre godt" er det også fordi han har set ind i jordens "Akasha kronik", og desuden har været i stand til at se ind "matricen" for jordens fremtid og menneskets fremtid.
Alt hvad der sker på jorden er allerede sket på de bevidsthedsplaner der ligger lige over det rent fysiske, i øjeblikket arbejder mange strukturer sammen for at opbygge fremtidens "matricer".

Begrebet Gud er blevet "personificeret" netop fordi mennesker kun har de 3 dimensioner at forstå ud fra, hvad mennesker gør hver især og i forhold til hinanden blander gud sig ikke i, "han/hun" har skabt kulisserne og drejebogen, men mennesker skaber selv "forestillingen" og derfor er karma-loven så vigtig.

Kh.Erik

Svar
jc
Indlæg: 860
 jc
(@jc)
Medlem
Meldt ind: 13 år siden

Hej Erik, tak for dine gode kommentarer.

Jeg er enig med dig på mange områder. Jeg syntes hvertfald at du kommer ind på nogle spændende fænomener og begreber.

Jeg ved dog ikke meget om de begreber og ting som at du kommer ind på. Men jeg tror at jeg har en lille fornemmelse for hvad du mener. Virker interessant :)

Det vigtigste for mig i kosmologi og spiritualitet, er at de ting man beskæftiger sig med, enten praktisk set er til glæde, gavn og velsignelse for helheden, altså god duelig åndelig viden eller teknik. Eller at det er noget som peger i retning af at alt er såre godt.

Kortere sagt optimistisk, vedrørende og brugbart.
Hvis analyserne er ekstremt lange og indviklede, er det ok for mig bare de peger på evigheden.

Karma loven, er ekstremt vigtig, og den er jo som jeg var indepå et resultat af det eneste eksisterende "jeg" fra hvor alt udgår og vender tilbage til. Karma loven er i virkeligheden blyanten hvormed den kosmiske tegning af det udelelige bliver tegnet.

Ja! Så det er klart at Gud kan ikke være det personlige, Gud er det absolut upersonlige. Det er er hans "jeg" som der er i Hitler og som der er i Kristus og som der er i alle andre.

Men det er klart at Gud har alle personligheder, men vi kan enten møde den primære eller den sekundære del af hans væsen. Uanset hvem og hvad vi snakker med, ja så snakker vi med Gud. Vi kan aldrig ikke snakke eller ikke være sammen med Gud. Det er da ret betryggende og opløftende!

Ja så Gud blander sig i absolut ingenting, han er, og dog er han med i alt, fra den største til den mindste ting som sker. For ham er alt retfærdigt og fuldkomment og han lader alt gå sin gang. Det er vel også derfor at han er al tings beskytter, fordi at han lader det mørke udfolde sig i samme grad som det lyse, fordi han ser at det er godt.

Kærlig hilsen
jc

Svar
Pondus
Indlæg: 272
(@Pondus)
Medlem
Meldt ind: 14 år siden

Hej Jc

Jeg kan kun være enig med dig, og dermed er der jo så en åbning ind imod begrebet kærlighed, som giver så mange spekulationer blandt mennesker, er det mon ikke den samme holdning vi burde kunne udvise overfor vore medmennesker, nemlig at alt er såre godt men, at vi jo også må være kærlige overfor os selv og andre og sætte grænser for hvad vi vil lade os udsætte for eller ligge under for?

Hvad er det kærligeste vi kan sige til vore børn, hvis ikke et velment Nej! På det rette tidspunkt?

Kærlig hilsen Erik

Svar
Side 4 / 5

Skriv et svar

Author Name

Author Email

Titel *

 
Preview 0 Revisions Saved
Share:

Pin It on Pinterest

Share This