Per Bruus-Jensen‘s kursus om “Åndsvidenskab og virkelighedserkendelse” del 1 er kommet på YouTube. Kurset er et weekendkursus holdt i 1994. Kurset består af seks dele og de resterende 5 dele vil komme på Youtube i løbet af de kommende uger.

Del 1 handler om “Om begreberne og deres historiske rødder”, hvor Per Bruus-Jensen gennemgår betydningen af begreberne virkelighedserkendelse og åndsvidenskab.

Pin It on Pinterest

Share This