Utvecklingen går enligt Martinus allt snabbare. Det sker genom alla sorters kriser – naturkatastrofer, revolutioner mot diktaturer, ekonomisk kollaps, arbetslöshet, social oro. Allt detta innebär också individuella kriser och utmaningar av alla de slag. Varje kris är meningsfull och förvandlar oss mot större humanitet och visdom. Resultatet blir så småningom en värld i fred med frihet för alla. Seminarium med Solveig Langkilde, Fjällgatan 23 B, 18 mars 2012

Pin It on Pinterest

Share This