Dette er den uredigerede version af et af de interviews, som har dannet grundlag for DVD-boksen “Martinus – som vi kendte ham” udgivet i 2008.

På martinus-webcenter.dk findes et righoldigt materiale om Martinus og hans arbejde, herunder hele Martinus’ litterære værk til fri download samt alle Martinus’ foredrag.

At the website martinus-webcenter.dk you will find ample material in Danish about Martinus and his works, including the possibility to download his entire litterary works along with his speeches and lectures.

Pin It on Pinterest

Share This