https://www.youtube.com/watch?v=sbiOJZn8oY0

Martinus (1890-1981) heeft in zijn omvangrijke werk Het Derde Testament een logisch, samenhangend wereldbeeld beschreven, dat laat zien dat alle levende wezens deel uitmaken van een levend heelal en deelnemen aan een voortdurende evolutie naar hogere levensvormen. De grote omwentelingen en crises in onze tijd zijn een teken van de ondergang van een wereldbeschaving en de geboorte van een nieuwe humane wereldmaatschappij.

(the text is from Youtube)

Pin It on Pinterest

Share This