De kosmiska analyserna är baserade på den högsta intuitiva insikten. Genom analyserna blir vi förda in till livets källa eller vårt eget jag. Vi blir medvetandegjorda om ett orubbligt fundament bortom stoff, energi och rörelse. Vi får kunskap om det “något” som bara är, och som uttrycker allting. Vår resa till “evigheten” är också en resa in till det innersta i oss själva, där vi upplever oss förbundna med allt levande. Inspelat på fjällgatan 23 B, den 23 november 2013.

Pin It on Pinterest

Share This