Hur ser den framtida människans mentalitet ut? Att få en inblick i denna kan ge oss en kompass i vår egen, nuvarande livsprocess. Föredraget beskriver den färdiga människans moral och sexuella natur. Här kan vi också se de små frön som allt mer börjar växa inom oss själva på vår väg att bli hela människor.

Pin It on Pinterest

Share This