Vad är meningen med livet? Hur kan vi leva vårt liv så att det till fullo tjänar oss långsiktigt? Hur balanserar jag mitt ofullkomliga sätt att vara med att vilja leva mitt liv så fullkomligt som möjligt?
Att tjäna Gud i allt vad vi företar oss kommer att bli det allt överskuggande målet, men hur gör vi när vi ännu inte är färdiga människor och därför inte vet hur vi tjänar Gud i vår vardag?
Inspelat den 18 november 2012, Fjällgatan 23 B, Stockholm, av stiftelsen Martinus Kosmologi

Pin It on Pinterest

Share This