Martin Malling: Værdi og moral 2

morality1

En moralbegrundelse og dens sammentænkning med Martinus’ kosmologi Af Martin Malling Indledning Sidst gennemgik vi i historisk rækkefølge de mest udbredte forsøg på positivt at begrunde værdi og moral – i Gud, traditionen eller menneskets fornuft. Ingen af disse begrundelsesforsøg…

Esperanto-Kosmos til fri download på martinus.dk

Kosmos-esperanto-forside

Det er nu muligt at hente Esperanto-udgaven af Martinus Instituts tidsskrift “Kosmos” på martinus.dk. Du kan se numrerne her: http://www.martinus.dk/eo/la-revuo-kosmos/elsutebla-esperanto-kosmos/ Det er også muligt at abonnere på de nyeste udgaver. Du kan finde mere information om Tidsskriftet Kosmos her: http://www.martinus.dk/da/tidsskriftet-kosmos/